Uzroci autizma: šta nam nauka govori?

Uzroci autizma: šta nam nauka govori?

Danas smo se odmakli od ideja da se uzroci autizma vežu sa lošim roditeljstvom, mada često možemo videti i dalje u medijima tvrdnje da je za porast stope autizma odgovorno preterano gledanje medijskih sadržaja.

Cijeli tekst