Nova dijagnoza

Autizam je razvojni poremećaj sa simptomima koji se javljaju u prve tri godine života. Njegov formalni dijagnostički naziv je poremećaj autističnog spektra.

O autizmu

Porodične smjernice

Osobe s autizmom često pate od alergije, astme, epilepsije, probavnih smetnji, upornih virusnih infekcija, disfunkcije senzorne integracije, poremećaja spavanja i sl.

Resursi

Uključite se

Hvala vam što podržavate našu misiju! Pročitajte više o načinima da nas podržite u našim naporima da pomognemo porodicama pogođenim autizmom.

Više

Ko smo mi?

Udruženje za nauku i autizam – nAUkaTIZAM je organizacija koju čine roditelji koji godinama pomno prate naučni razvoj u polju autizma. Novi naučni uvidi i mogućnosti lečenja kod poremećaja iz spektra autizma postaju dostupni svakog dana u svetu, a trenutno ih je teško dobiti u regionu. Cilj našeg udruženja je pomoći naučnim i medicinskim ustanovama u našem regionu da dobiju odgovarajuću obuku vodećih naučnika i praktičara u oblasti, što će zauzvrat omogućiti osobama sa autizmom i njihovim negovateljima da dobiju podršku medicinskih ustanova, i gdje god im to još treba.

Naše udruženje trenutno ima poglavlja i predstavnike u tri zemlje: Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Na ovom sajtu, postoje članci na svim narečjima regiona iz kojih dolazimo, zavisno od toga ko ih piše. Tema kojom se bavimo je ozbiljna, i ne želimo trošiti energiju na prevođenje tekstova koji su svakako lako razumljivi našim korisnicima.

Fotografije koje krase nas sajt su slike dece nasih članova, koja pomognuta kako medicinskim tako i bihejvioralnim terapijama napreduju i uživaju u životu.

Više o nama

Jeste li znali?

40%

djece sa spektra autizma su neverbalni

95%

djece iz spektra autizma ima popratne medicinske dijagnoze

38%

djece iz spektra ima epileptične napade

14%

osoba s autizmom je sposobno naći posao

53%

djece iz spektra autizma ima probleme sa spavanjem

40%

osoba iz spektra autizma ima anksioznost

39,5

godina je prosječni životni vijek osobe sa autizmom

4x

veća vjerovatnoca da dječaci imaju autizam nego djevojčice