U oktobru smo imali čast da prisustvujemo Trećoj Balkanskoj Školi Pedijatrije, i podržimo naše partnersko udruženje In Spektrum iz Skopja, sa Marijom Mitevskom na čelu. Ova fantastična organizacija je pomogla da se u okviru godišnjeg okupljanja pedijatara u organizaciji Udruženja pedijatara Makedonije razgovara i o autizmu kao sve zastupljenijem problemu i izazovu za pedijatre. Agenda drugog dana konferencije je imala čitav segment na tu temu, kao što se može videti:

Pored edukativnog dela, imali smo prilike i da se družimo, sa lekarima, sponzorima iz regiona, predavačima, predstavnicima ministarstava i učesnicima. Ovakve prilike su od neprocenjivog značaja, jer je samo kroz saradnju svih segmenata zdravstva moguć napredak na polju autizma. U holu hotela gde se konferencija održavala vodili smo inspirisane i produktivne razgovore. Nadamo se da ćemo kroz ovakve aktivnosti malim koracima svakog dana ići napred.