Piše: Tatjana Peškir

Pre nekoliko godina, u Srbiji je uz pomoć Unicefa i donatora sprovedena edukacija pedijatara u vezi sa ranim razvojem i ranim otkrivanjem razvojnih problema. Članovi našeg udruženja su i sami prošli kroz proces otkrivanja problema kod svog deteta, i znamo koliko je značajno da pedijatri i drugo medicinsko osoblje podrži roditelje u ovom procesu.

Skrining: Rano otkrivanje razvojnih problema kod dece u regionuUdruženje pedijatara i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu su dve godine radili na standardizaciji skrining upitnika pomoću kog bi pedijatri mogli pravovremeno da utvrde da li se dete razvija u skladu sa uzrastom. Ova forma, skraćeno URD („Uzrast i razvoj deteta“) sada je na raspolaganju pedijatrima širom Srbije. Ako ste došli na našu stranicu jer imate neke sumnje, a niste dobili priliku da popunite ovu formu pri redovnom pregledu pedijatra, popričajte sa njom o tome kad sledeći put budete bili u ordinaciji.

Kako kaže Jelena Zajeganović Jakovljević, rukovoditeljka programa za rani razvoj UNICEF-a, “Poznato je da u svakoj populaciji od 15 do 20 odsto dece zahteva dodatnu razvojnu podršku, pa je jedan ovakav standardizovan upitnik za rano prepoznavanje ove dece izuzetno koristan. Zato se zalažemo za uvođenje ovog instrumenta u svakodnevnu praksu pedijatara kao jedne komponente sveobuhvatne podrške zdravstvenog sistema deci i njihovim roditeljima. Ona počinje sa stimulacijom razvoja sve dece, nastavlja sa ranom identifikacijom teškoća i završava ranom intervencijom, tamo gde je potrebno”.

Sličan projekat UNICEF je sproveo i u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa organizacijom EDUS. U pitanju je skrining upitnik  „Razvojne bihejvioralne skale za procjenu razvoja djetata“, te zamolite svog pedijatra da potraži ovaj dokument ukoliko se nalazite u BiH, a potrebna Vam je pomoć u vezi sa sumnjama koje imate vezano za razvoj svog deteta.

Koliko nam je poznato, sličan projekat nije još sproveden u Hrvatskoj, i ne postoji nikakav zvaničan skrining formular kojim bi pedijatar pratio da li se dete razvija u skladu sa uzrastom. Ono što roditelji mogu i sami jeste da se informišu iz ovog letka Unicefa, i ako sumnjaju na neki problem, potraže pomoć svog pedijatra.

U resursima na našoj stranici smo naveli i još par verzija skrining testova koji su dostupni i mogu se uraditi i kod kuće. Testovi su samo smernice koje bi trebale biti od koristi roditeljima i starateljima u slučaju da primete razvojne probleme kod dece.