Preuzeto: blic.rs

Beograd ima čast da u junu, u okviru konferencije SEECA (www.seeca.info) ugosti verovatno najpoznatijeg istraživača autizma na svetu, a to je Prof. Dr Richard Frye.

U pitanju je američki istraživač u polju autizma sa iskustvom u neurorazvojnim i neurometaboličkim poremećajima. Šef je odeljenja za neurorazvojne poremećaje na Neurološkom institutu Barrow u Dječjoj bolnici Phoenix. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Arizoni – Phoenix, Medicinskom fakultetu Univerziteta Creighton i Medicinskom fakultetu Mayo Clinic – Alix. Stekao je diplome medicinskog doktora, i doktora nauka iz fiziologije i biofizike na Georgetown Univerzitetu.

Prof. Dr Frye je nacionalni lider u istraživanju autizma u Americi. Napisao je preko 200 recenziranih publikacija i poglavlja u knjigama, te je član nekoliko uredničkih odbora. Na konferenciji SEECA govoriće pre svega o poremećajima vezanim za metabolizam folata i mitohondrijskim poremećajima koji se sreću kod dece sa autizmom, kao i terapijama za te probleme.

Za početak, recite nam malo o svom radu. Koliko se dugo bavite pitanjem autizma?

Počeo sam da pregledam decu sa autizmom tokom mog školovanja pre skoro 20 godina. Pošto sam bio upoznat sa autizmom, moje dečje kolege iz neurologije su sve svoje pacijente sa autizmom upućivale meni, što je dovelo do toga da sam osnovao svoju prvu medicinsku kliniku za autizam kada sam bio na Univerzitetu Teksas u Hjustonu.

Da li radite i sa pacijentima ili se samo bavite istraživanjem?

Imam aktivnu kliniku, kao i veoma aktivne translacione i osnovne istraživačke programe.

Kako se vaše razumevanje ove dijagnoze promenilo tokom decenija bavljenja ovim poremećajem?

Između ostalog, predajem kurs o dijagnozi autizma za pružaoce primarne zdravstvene zaštite. Kao što znamo, dijagnoza je definisana dijagnostičkim statističkim priručnikom mentalnih poremećaja. Tokom poslednjih nekoliko decenija priručnik je revidiran, ali broj dece sa dijagnozom nastavlja da raste. Nažalost, barem u Sjedinjenim Državama, otkrili smo da se u poslednjih 20 godina prosečan uzrast pri dijagnozi nije poboljšao. To je zbog nekoliko faktora, uključujući vreme čekanja na evaluaciju i činjenicu da se dijagnoza zasniva na ponašanju, a ne na biološkim biomarkerima. Pokušavamo da se pozabavimo prethodnim problemom u mom kursu kojim osnažujem lekare primarne zdravstvene zaštite da prepoznaju i dijagnostikuju decu u prvim redovima, umesto da ih upućujemo na specijalističku kliniku koja može imati listu čekanja do godinu dana.

Koje vrste terapije ste dosad primenjivali u praksi za decu sa autizmom?

Specijalizovao sam se za metabolizam i primarno rešavanje metaboličkih poremećaja folata, kolbolamina i mitohondrija. To su poremećaji za koje se čini da utiču na značajan broj dece sa autizmom i tretmani za ove poremećaje se generalno dobro tolerišu, tako da ovi tretmani imaju tendenciju da imaju veliki uticaj. Ovi tretmani su među onima sa naučnim dokazima o efikasnosti. Postoji mnogo naučnih radova o metabolizmu folinske kiseline, kobalamina, nekim jedinstvenim abnormalnostima mitohondrijskog metabolizma kod dece sa dijagnozom autizma, kao i o terapijama za te probleme.

Šta je realno očekivati od terapije koju primenjujete i istražujete?

Zavisi od pacijenta. Otkrili smo da podgrupe pacijenata reaguju na različite terapije; trik je u pokušaju da se otkrije koje su terapije najbolje za određenog pacijenta. Verujem da svaki pacijent treba da ima sveobuhvatnu procenu faktora koji mogu da pogoršaju simptome autizma. Ja ih delim na faktore životne sredine, faktore zasnovane na organima uključujući mozak, gastrointestinalni sistem i imuni sistem i sistemske faktore uključujući mitohondrijalni, redoks, metilacioni metabolizam, kao i genetske poremećaje. Ovo je opisano u mojoj nedavnoj publikaciji, gde prikazujemo protokol za procenu pacijenta u tom pogledu.

Kako vidite budućnost autizma kao dijagnoze i rešenja za osobe sa tom dijagnozom?

Uprkos nastojanju da se poveća svest, obrazovanje medicinskih stručnjaka i povećan pristup uslugama evaluacije i terapije, prosečna starost pri dijagnozi autizma nije poboljšana u poslednjih 20 godina u Sjedinjenim Državama. Nadamo se da će biomarkeri koji nam pomažu da razumemo biološke abnormalnosti u osnovi autizma biti razvijeni do te mere da ćemo moći da imamo objektivne mere da dopunimo zapažanja ponašanja koja sada imamo. Neki biomarkeri obećavaju da će identifikovati decu koja će razviti autizam tokom presimptomatskog ili čak prenatalnog perioda. Takvi biomarkeri bi bili od pomoći tako da se intervencije mogu započeti rano pre nego što se simptomi razviju kako bi se smanjio uticaj autizma ili sprečio da se uopšte razvije.

Velika konferencija o autizmu u Beogradu

Udruženje Naukatizam su formirali roditelji dece sa dijagnozom autizma iz regiona – Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mnogi od članova udruženja su, sticajem okolnosti, imali priliku da vode decu kod najeminentnijih stručnjaka, ili učestvuju u studijama renomiranih univerzitetskih centara. Da bi omogućili bolje sutra za decu iz regiona sa sličnim problemima, uložili su napor i organizovali konferenciju SEECA, koja će se od 2. do 4. juna odvijati u Beogradu.

Konferencija koju je podržao i “Blic” je prilika da lekari iz regiona čuju od eminentnih stručnjaka iz Amerike, Poljske, Italije, Francuske, Rusije, Ukrajine, kao i zemalja iz regiona, o najnovijim saznanjima koja mogu pomoći deci sa dijagnozom autizma.

Sva mesta, kako fizička, tako i onlajn, za praćenje ovog događaja su popunjena, a svi koji bi želeli da isprate predavanja mogu da se jave udruženju Naukatizam, na mejl info@naukatizam.org, organizatori će im poslati video materijal sa konferencije.