Preuzeto: bebologija.rs/

U hotelu Mona Plaza od 2. do 4. juna održana je konferencija o savremenim načinima lečenja kod poremećaja iz spektra autizma. Tom prilikom smo razgovarali sa Tatjanom Peškir, predstavnicom regionalne organizacije “Naukatizam” u Srbiji.

Udruženje “Naukatizam” je za roditelje iz regiona od velikog značaja, radeći na polju donošenja najnovijih saznanja iz oblasti autizma, organizacija menja stvari za ljude čija se deca suočavaju sa ovom bolešću.

Kako ste zadovoljni proteklom Konferencijom o savremenim načinima lečenja autizma?

– Konferencijom smo prezadovoljni, nadmašila je sva naša očekivanja i pre nego što smo počeli. Sala je svo vreme puna, imamo veliki broj slušalaca online i primećujemo da je konferencija zaista aktivno zaživela među njenim korisnicima, kao i da se vode konstruktivne diskusije koje će dovesti do konkretnih promena za decu u regionu.

Ova Konferencija je drugačija i po izboru predavača, ali i tome da su prisutni roditelji dece?

– Predavači su iz celog sveta i iz regiona, a što se tiče publike imamo i roditelje i stručnjake iz sveta i iz regiona, zaista jedan miks, ali pretežno što se tiče publike, prisutna je regionalna publika – govorila je za portal Bebologija Tatjana Peškir.

Ako posmatramo temu autizma i načine njegovog lečenja, da li smo kao region napredovali u odnosu na period pre pet godina, šta se promenilo, a šta je ostalo isto?

– Mnogo se radilo u Srbiji, pre svega, mnogo se napredovalo na polju inkluzije, na polju prava. Međutim, nije se toliko napredovalo na polju medicinskih usluga, ali to treba da posmatramo u svetlu toga da se nigde nije napredovalo. Mi smo navikli da gledamo neke druge primere, i kažemo da su nam oni uzor. Na ovoj Konferenciji smo doneli ono što je svima sada novo i moglo bi da se kaže da uzore ne moramo da tražimo. Možemo sve sada, sami i ovde. Treba ići u cilju toga da mi nekada budemo prvi i budemo nekom drugom uzor – zaključuje gospođa Peškir.

Pripremila: Jovana Milovanović